Zefaniah 3:17

Red robins happy hour times Zephaniah 3:17 pán, tvoj boh, je medzi vami; on je mocný na záchranu. s radosťou sa bude radovať nad vami; uklidní ťa svojou láskou; bude sa nad tebou radovať spevom. ““

Zefaniah 3:14

Red robins happy hour times Zephaniah 3:14 spievať pre radosť, dcéra Siona; kričte nahlas, Izrael! buď šťastný a raduj sa celým svojím srdcom, dcéra Jeruzalema!

Zefaniah 2: 3

Red robins happy hour times Zephaniah 2: 3 hľadajte pána, všetko pokorné zeme, ktoré vykonáva svoju spravodlivosť. hľadajte spravodlivosť; hľadajte pokoru. možno budete chránení v deň hnevu pána.