Žalm 23: 4

Red robins happy hour times Žalm 23: 4 Aj keď chodím údolím tieňa smrti, nebudem sa báť žiadneho zla, lebo si so mnou; tvoj prút a tvoj personál ma potešia.

Žalm 27: 4

Red robins happy hour times Žalm 27: 4 jednu vec, o ktorú som sa pýtal od pána; to je to, čo chcem: bývať v dome pána po všetky dni môjho života, hľadieť na krásu pána a hľadať ho v jeho chráme.

Žalm 1: 3

Red robins happy hour times Žalm 1: 3 je ako strom vysadený prúdmi vody, ktorý v sezóne vydáva svoje ovocie, ktorého list nezaschne a ktorý prospieva vo všetkom, čo robí.