Žalm 16: 7

SUM PIC XRF DEV STU show (Kliknite pre kapitolu) Nová medzinárodná verziaI chválim Hospodina, ktorý ma radí; Aj v noci ma moje srdce poučí. Nový živý preklad Požehnám Hospodinovi, ktorý ma vedie; Aj v noci ma moje srdce poučí. Anglická štandardná verzia Žehnám Hospodinovi, ktorý mi dáva radu; v noci ma tiež poučí moje srdce. Štúdium Biblie svätého ja požehnám Hospodinovi, ktorý ma radí; Aj v noci ma moje svedomie poučí. Nová americká štandardná biblia požehnám Hospodinovi, ktorý mi poradil; Skutočne, moja myseľ ma poučí v noci. Nový kráľ Jakub VerziaI žehná Hospodinovi, ktorý mi dal radu; Moje srdce ma tiež poučí v nočných sezónach. Král James BibleBehnám Hospodinovi, ktorý mi dal radu: moje raje ma tiež poučujú v nočných sezónach. Kresťanská štandardná biblia požehnám Hospodinovi, ktorý ma radí - aj v noci, keď moje myšlienky ma znepokojujú. Súčasná anglická verzia vás chválim, Pane, za to, že ste mojim sprievodcom. Dokonca aj v najtemnejšej noci moje učenie zapĺňa moju myseľ. Preklad dobrých správ Chválim Hospodina, pretože ma vedie a v noci ma svedomie varuje. Holman Christian Standard BibleI chválim Pána, ktorý ma radí - aj v noci ma moje svedomie poučí. Medzinárodná štandardná verziaI žehná Hospodinovi, ktorý mi poradil; moje svedomie ma v skutočnosti poučuje počas noci.NET Biblia chválim Hospodina, ktorý ma vedie; áno, v noci sa premýšľam a učím sa. New Heart English BibleI žehná Hospodinovi, ktorý mi dal radu. Áno, moje srdce ma poučí v nočných sezónach. Aramatická biblia v jednoduchej angličtine požehnám Pánovi Jehovovi, ktorý ma radí a moje obličky ma v noci učia. Preklad Boha WORD®a Chválim Hospodina, ktorý mi radí. Moje svedomie ma v noci varuje. JPS Tanakh 1917Behnám Hospodinovi, ktorý mi dal radu; Áno, v nočných sezónach ma poučujú opraty. Nový americký štandard 1977 žehnám Hospodinovi, ktorý mi poradil; Skutočne, moja myseľ ma poučí v noci. King James 2000 Biblia žehnám Hospodinovi, ktorý mi dal radu: moje srdce ma tiež poučí v nočných sezónach. Americký kráľ Jakub VerziaI bude žehnať Hospodinovi, ktorý mi dal radu: moje raje ma tiež poučujú v nočných sezónach. Americká štandardná verziaI požehnám Jehovovi, ktorý mi dal radu; Áno, moje srdce ma poučí v nočných obdobiach. Preklad Brenton Septuagint Požehnám Pánovi, ktorý ma poučil; Aj moje opraty ma trestali až do večera. Biblia Douay-Rheims Ja požehnám Pánovi, ktorý mi dal porozumenie: naviac ma aj moje chrbty opravili až do noci. Darby Bible TranslationI požehnám Jehovovi, ktorý mi dáva radu; Dokonca aj v noci ma moje opraty poučujú. Anglická revidovaná verziaI požehnám Hospodinovi, ktorý mi dal radu: áno, moje opraty ma poučujú v nočných sezónach. Tiež ma poučuj v nočnej sezóne. Svetová anglická biblia Ja žehnám Hospodinovi, ktorý mi dal radu. Áno, moje srdce ma poučí v nočných sezónach. Nový literárny preklad Žehnám Hospodinovi, ktorý mi poradil; Aj v noci ma moje otče poučujú. Študujte Bibliu Prítomnosť Boha
… 6Rámky mojej hranice padli na príjemné miesta; moje dedičstvo je určite nádherné. 7 Požehnám Hospodinovi, ktorý ma radí; Dokonca aj v noci ma moje svedomie poučí. 8 Položil som Hospodina vždy pred seba. Pretože je po mojej pravici, nebudem sa otrasiť ... Berean Study Bible & middot; Stiahnite si krížové odkazy Žalm 42: 8 Hospodin deklaruje svoju milujúcu oddanosť cez deň; av noci Jeho pieseň je so mnou - modlitba k Bohu môjho života. Žalm 63: 6Keď si ťa pamätám na svojej posteli, myslím na teba cez hodinky v noci. Žalm 73: 24 Vedieš ma so svojou radou a neskôr ma prijali slávou .alm 77: 6v noci som si spomenul na svoju pieseň; vo svojom srdci som sa zamyslel a môj duch sa zamyslel: pokladnica Písma

Požehnám Hospodinovi, ktorý mi dal radu: moje raje ma tiež poučujú v nočných sezónach.

kto má

Žalm 73:24
Vedieš ma svojou radou a potom ma prijmeš na sláva.

Žalm 119: 7
Budem ťa chváliť s úprimnosťou srdca, keď sa naučím tvojich spravodlivých súdov.

Príslovia 8:14
právny zástupca je moja a zdravá múdrosť: Ja am porozumenie; Mám silu.

modlite sa za izraelský mier

moje opraty

Žalm 73:21
Moje srdce sa tak zarmútilo a bol som píchnutý do svojich rúk.

Jeremiáš 12: 2
Zasadil si ich, áno, zakorenili; rastú, áno, prinášajú ovocie; umenie blízko v ich ústach a ďaleko od ich rúk.

Jeremiáš 17:10
Ja Hospodin hľadám srdce, ja skúste opraty, dokonca dajte každému človeku podľa jeho spôsobov, a podľa ovocia jeho skutkov.

v

Žalm 17: 3
Dokázal si moje srdce; navštívil si ma v noci; Skúsil si ma, a nič nenájde; Som zámerný že moje ústa neprekročia.

od večného až po večného ste Bohom

Žalm 22: 2
Ó môj Bože, plačem vo dne, ale ty nepočuješ; av nočnej sezóne a nemlčím.

Žalm 42: 8
Ešte Hospodin bude rozkazovať jeho milosrdenstvu vo dne av noci jeho pieseň by mal byť so mnou, a moja modlitba k Bohu môjho života.