Filipanom 4: 8

Red robins happy hour times philippians 4: 8 A konečne, bratia, čokoľvek je pravda, čokoľvek je čestné, čokoľvek je správne, čokoľvek je krásne, čokoľvek obdivuhodné, čokoľvek obdivuhodné - ak je niečo vynikajúce alebo chvályhodné - premýšľajte o týchto veciach.

Filipanom 1: 7

Red robins happy hour times philippians 1: 7 je pre mňa správne cítiť sa takto o vás všetkých, pretože vás mám vo svojom srdci. Lebo v mojich reťaziach a v mojej obrane a potvrdzovaní evanjelia ste všetci milosrdnými partnermi.

Filipanom 3:17

Red robins happy hour times philippians 3:17 sa k sebe pripojili nasledovaním môjho príkladu, bratia, a pozorne sledujte tých, ktorí kráčajú podľa vzoru, ktorý sme pre vás stanovili.

Filipanom 3: 3

Red robins happy hour times philippians 3: 3 pre to sme my, ktorí sme obriezkou, my, ktorí uctievame duchom Boha, ktorí sa slávime v Ježiša Krista a ktorí nedôverujú telu -