Philemon 1: 6

Red robins happy hour times philemon 1: 6 Modlím sa, aby vaše partnerstvo vo viere mohlo byť účinné, keď plne uznávate všetky dobré veci, ktoré sú naše v Kristovi.