Obadiah 1:18

Red robins happy hour times obadiah 1:18 potom bude domom Jakuba planúci oheň a domom Jošefa horiaci plameň; ale dom Ezav bude strnisko - Jacob ho zapáli a skonzumuje. preto žiadny pozostalý nezostane z domu Ezau. ““ Lebo pán hovoril.

Obadiah 1: 3

Red robins happy hour times obadiah 1: 3 pýcha tvojho srdca ťa oklamala, ó obyvatelia v štrbinách skál, ktorých obydlia sú výškami, ktorí vo svojom srdci hovoria: „Kto ma môže priviesť na zem?“

Obadiah 1:15

Red robins happy hour times obadiah 1:15 pretože deň pána je blízko pre všetky národy. ako ste to urobili, urobí sa vám; tvoja náhrada sa vráti na tvoju hlavu.

Obadiah 1:20

Red robins happy hour times obadiah 1:20 a exulanti izraelského vojska budú vlastniť krajinu kenaanitov až po Zarefat; a vyhnanci z Jeruzalema, ktorí sú v sepharade, budú vlastniť mestá negevu.