Lukáš 10:19

SUM PIC XRF DEV STU show (Kliknite pre kapitolu) Nová medzinárodná verziaDala som vám oprávnenie šliapať po hadoch a škorpiónoch a prekonávať všetku moc nepriateľa; nič vám nebude ublížiť.New Living TranslationLook, dal som vám moc nad všetkou mocou nepriateľa a môžete chodiť medzi hadmi a škorpiónmi a rozdrviť ich. Nič vám neublíži. Anglická štandardná verzia Hľa, dal som vám oprávnenie šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neublíži. Štúdium Biblie svätého Petra, dal som vám právomoc šliapať po hadoch a škorpiónov a nad celou silou nepriateľa. Nič vám neublíži.Berská doslovná Biblia, Hľa, dávam vám právomoc šliapať po hadoch a škorpiónoch a na všetku moc nepriateľa a nič vám neublíži. Nové americké štandardné biblie, hľa, dal som vám právomoc šliapať na hadoch a škorpiónoch a na všetku moc nepriateľa a nič vám neublíži. Verzia nového kráľa Jakuba, hľa, dávam vám právo šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetku moc nepriateľa a nič nebude akékoľvek prostriedky ťa ublížia.King James Bible, Hľa, dávam ti moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa; nič ti nijako neublíži. šliapať po hadoch a škorpiónoch a šíriť všetku moc nepriateľa; nič vám vôbec neublíži. Súčasná anglická verzia vám dal moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a poraziť silu svojho nepriateľa Satana. Nič vám nemôže ublížiť. Dobrý preklad TranslationListen! Dal som ti oprávnenie, aby si mohol chodiť po hadoch a škorpiónoch a prekonať všetku moc nepriateľa, a nič ti neublíži. Holman Christian Standard BibleLook, dal som ti oprávnenie šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetku moc nepriateľa; nič ti nikdy neublíži. International Standard VersionLook! Dal som vám oprávnenie šliapať po hadoch a škorpiónoch a zničiť všetku moc nepriateľa a nič vám nikdy neublíži. NET BibleLook, dal som vám oprávnenie šliapať sa po hadoch a škorpiónoch av plnej sile nepriateľa a nič vám neublíži. Nové srdce English BibleLook, dal som vám oprávnenie šliapať sa po hadoch a škorpiónoch a nad všetkými moc nepriateľa, a nič ťa nijako neublíži. Aramejská Biblia v obyčajnej angličtine „Hľa, dal som ti právomoc, aby si šliapal po hadoch a škorpiónoch a všetkej moci nepriateľa a nič ti neublíži.“ BOŽÍ Preklad WORD®Dal som vám oprávnenie šliapať hady a škorpióny a ničiť nepriateľskú moc. Nič vám neublíži. Nový americký štandard 1977 „Hľa, dal som ti oprávnenie šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič ti neublíži. K Biblii Jakuba 2000, Hľa, dávam ti moc šliapajte po hadoch a škorpiónoch a nad celou silou nepriateľa, a nič vám nijako neublíži. Verzia amerického kráľa Jakuba, hľa, dávam vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad celou silou nepriateľa: A nič vám v žiadnom prípade neublíži.Americká štandardná verzia, Hľa, dal som vám právomoc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad celou silou nepriateľa. Nič vám nebude ublížiť. dal ti moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a na všetku moc nepriateľa; nič ti neublíži. Darby Bible Translation Hľa, dávam vám moc šliapania po hadoch a škorpiónoch a nad celou silou nepriateľa a nič vám nijako neubližuje. Anglická revidovaná verzia Hľa, dal som vám oprávnenie šliapať po hadoch a škorpiónoch a ďalej všetka moc nepriateľa, a nič ťa nijako neubližuje. Preklad Biblie z Biblie, hľa, dávam ti moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa; nič ti nijako neublíži. Weymouth New Testament 'Dal som ti moc šliapať hadov a škorpiónov pod nohami a šliapať po celej sile nepriateľa; a v žiadnom prípade vám nič neubližuje. Svetová anglická Biblia, Hľa, dávam vám právomoc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad celou silou nepriateľa. Nič vás nijako neublíži. Áno, doslovný preklad vás, dávam vám právomoc šliapať po hadoch a škorpiónoch a na všetku moc nepriateľa a nič vám nijako neublíži; Študujte Bibliu Radostný návrat
… 18 Povedal im: „Videl som Satana padať ako blesk z neba. 19 Pozri, dal som ti oprávnenie šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa. Nič ti neublíži. 20 Napriek tomu sa neraduj, že sa ti podriaďujú duchovia, ale raduj sa, že tvoje mená sú napísané v nebi. “… Berean Study Bible & middot; Stiahnite si Krížové odkazy Žalm 91: 13 Budete šliapať po leve a kobre; pošliapate mladého leva a hada. Mark 16: 18they chytí hady rukami, a ak pijú nejaký jedovatý jed, nepoškodí ich; položia ruky na chorých a budú dobre uzdravení. ““ Štátna pokladnica

Hľa, dávam vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad celou silou nepriateľa. Nič vám nijako neublíži.

Ja dávam.

Kazateľ 12: 6

Žalm 91:13
Šliapeš na leva a kadidlo, mladý lev a drak sa pošliapeš pod nohy.

Izaiáš 11: 8
A sacie dieťa sa bude hrať na dierke asp a odstavené dieťa položí ruku na koberec.

Ezechiel 2: 6
A ty, synu človeka, sa ich nebojte, nebojte sa ich slov, aj keď sú blázni a tŕnia. byť s tebou, a budeš bývať medzi škorpiónmi; nebojte sa ich slov, ani sa nezľaknite ich pohľadov, hoci oni byť vzpurný dom.

a nič.

som vyliata ako voda

Lukáš 21: 17,18
A budete nenávidení zo všetkých ale pre moje meno ...

Rimanom 8: 31-39
Čo potom povieme týmto veciam? Ak je Boh byť pre nás, kto môže byť proti nám? ...

Židom 13: 5,6
Nechaj svoje konverzácia byť bez lakomnosti; a byť spokojný s vecami, ktoré máte: veď povedal: Nikdy ťa neopustím, ani ťa neopustím ...