Izaiáš 45: 7

Red robins happy hour times Izaiáš 45: 7 lexikón: ten, ktorý vytvára svetlo a vytvára tmu, spôsobuje blaho a vytvára pohromu; Ja som pán, ktorý všetko robí.

Genesis 2: 7

Red robins happy hour times genéza 2: 7 lexikón: potom pán boh stvoril muža prachu zo zeme a vdýchol mu do nosných dierok dych života; a človek sa stal živou bytosťou.

Genesis 1:26

Red robins happy hour times genéza 1:26 lexikón: potom Boh povedal: „Urobme človeka podľa nášho obrazu, podľa našej podoby; a nechajú vládnuť nad morskými rybami a nad vtákmi z neba, nad dobytkom a po celej zemi a nad každou plazivou vecou, ​​ktorá sa plazí po zemi. ““

Ján 3:16

Red robins happy hour times john 3:16 lexikón: „Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby ten, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.