Židom 12: 1

Red robins happy hour times Židom 12: 1 preto, keďže sme obklopení takým veľkým oblakom svedkov, odhodme každú záťaž a hriech, ktorý sa tak ľahko zapletie, a vytrvalo vytrhnite preteky, ktoré sú pre nás stanovené.

Židom 4:12

Red robins happy hour times Židom 4:12 je Božie slovo živé a aktívne. ostrejší ako ktorýkoľvek dvojsečný meč, prepichuje dokonca aj na rozdelenie duše a ducha, kĺbov a drene. Posudzuje myšlienky a zámery srdca.

Židom 12: 2

Red robins happy hour times Židom 12: 2 pozrime sa na Ježiša, autora a zdokonaliteľa našej viery, ktorý pre radosť, ktorá bola pred ním, vydržal kríž, vyhováral jeho hanbu a posadil sa na pravú stranu trónu Božieho.

Židom 3:15

Red robins happy hour times Židom 3:15, ako už bolo povedané: „Dnes, keď počuješ jeho hlas, netvrdzuj svoje srdce, ako si to robil v povstaní.“

Židom 1: 1

Red robins happy hour times Židom 1: 1 pri mnohých minulých príležitostiach a mnohými rôznymi spôsobmi Boh hovoril k našim otcom skrze prorokov.

Židom 10:16

Red robins happy hour times Židom 10:16 'to je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, vyhlasuje pán. vložím svoje zákony do svojich sŕdc a zapíšem ich do ich mysle. ““

Židom 2: 3

Red robins happy hour times hebrejom 2: 3 ako máme uniknúť, ak zanedbáme také veľké spasenie? toto spasenie prvýkrát oznámil pán, potvrdili nás tí, ktorí ho počuli,

Židom 11: 5

Red robins happy hour times Židom 11: 5 bola na základe viery povolaná tak, že neuvidel smrť: „nemohol byť nájdený, pretože ho vzal Boh.“ Lebo predtým, ako bol vzatý, bol ocenený za človeka, ktorý sa radoval Bohu.

Židom 11: 6

Red robins happy hour times Židom 11: 6 a bez viery nie je možné potešiť Boha, pretože každý, kto sa k nemu priblíži, musí veriť, že existuje a že odmeňuje tých, ktorí ho vážne hľadajú.

Židom 4: 1

Red robins happy hour times Židom 4: 1 je teda síce prísľub, že vstúpi do jeho pokoja, ale dajte pozor, aby sa nikto z vás nepovažoval za nesplnený.

Židom 2:17

Red robins happy hour times Židom 2:17 z tohto dôvodu musel byť vo všetkých smeroch stvorený ako jeho bratia, aby sa mohol stať milosrdným a verným najvyšším kňazom v službe Bohu, aby zmieril hriechy ľudu.

Židom 1: 3

Red robins happy hour times Židom 1: 3 syn je žiarením Božej slávy a presným zastúpením jeho prirodzenosti, pričom všetky veci potvrdzuje silným slovom. po očistení za hriechy sa posadil po pravej strane vznešenosti.