Ezra 7:10

Red robins happy hour times ezra 7:10 lebo ezra si dal srdce, aby študoval zákon pána, praktizoval ho a učil jeho ustanovenia a nariadenia v Izraeli.

Ezra 10: 4

Red robins happy hour times ezra 10: 4 vstaň, pretože za túto záležitosť nesiete zodpovednosť a my vás podporíme. byť silný a konať! “

Ezra 3:11

Red robins happy hour times ezra 3:11 a zodpovedne spievali s chválou a vďakyvzdanie pánovi: „lebo je dobrý; lebo jeho milujúca oddanosť Izraelu trvá naveky. ““ Vtedy dal všetok ľud veľkému chválu pánovi, pretože sa položil základ domu pána.

Ezra 1: 1

Red robins happy hour times ezra 1: 1 v prvom roku perzského kráľa Perzie, aby naplnil slovo pána, ktoré sa hovorí skrze Jeremiáš, rozhneval duch ducha perzie kráľa Perzie, aby poslal ohlasovanie v celom svojom kráľovstve a písal ho takto: :