Efezským 6:12

Red robins happy hour times Efezanom 6:12, pretože náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti vládcom, proti autoritám, proti silám temnoty tohto sveta a proti duchovným silám zla v nebeských ríšach.

Efezským 4:22

Red robins happy hour times Efezanom 4:22, aby odložili svoj bývalý spôsob života, svoje staré ja, ktoré je kazené jeho klamlivými túžbami;

Efezským 4:32

Red robins happy hour times Efezanom 4:32 buďte navzájom láskaví a nežní, odpúšťajte jeden druhému rovnako ako v Kristovi, ktorý vám Boh odpustil.

Efezským 4:14

Red robins happy hour times Efezanom 4:14 potom už nebudeme deti, hodené vlnami a prenášané každým vetrom učenia a šikovným mazaním ľudí v ich klamlivom plánovaní.

Efezským 2:10

Red robins happy hour times Efezanom 2:10 lebo sme Božím spracovaním, stvoreným v Kristovom Ježišovi, aby konal dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil ako náš spôsob života.

Efezským 4: 1

Red robins happy hour times Efezanom 4: 1 ako väzňom v páne, potom vás nalieham, aby ste kráčali spôsobom, ktorý si zaslúži povolanie, ktoré ste dostali: