Deuteronómia 28:68

Red robins happy hour times deuteronómium 28:68 pán vás vráti do Egypta loďou cestou, o ktorej som hovoril, že by ste už nikdy nemali vidieť. tam sa budeš predávať svojim nepriateľom ako mužským a ženským otrokom, ale nikto ťa nekúpi. ““

Deuteronómia 28:12

Red robins happy hour times deuteronómium 28:12 pán otvorí nebesia, jeho bohatú skladnicu, aby v sezóne vyslal dážď na vašu zem a požehnal všetku prácu vašich rúk. požičiavate mnohým národom, ale požičiavate si od žiadneho.

Deuteronómia 21:23

Red robins happy hour times deuteronómium 21:23 nesmiete nechať telo na strome cez noc, ale musíte si ho byť istý deň pochovať, pretože každý, kto je zavesený na strome, je pod Božou kliatbou. Nesmiete poškvrniť zem, ktorú vám dá ako dedič dedič Hospodin, váš Bôh.

Deuteronómia 33: 2

Red robins happy hour times deuteronómia 33: 2 povedal: „Pán prišiel zo Sinaja a na úsvite na nás odišiel; Vystúpil z vrchu Parana a prišiel s nespočetnými množstvami svätých, s plameňom horiacim po jeho pravici.