Daniel 3:18

Red robins happy hour times daniel 3:18 ale aj keby tak neurobil, daj ti vedieť, kráľu, že nebudeme slúžiť tvojim bohom ani nebudeme uctievať zlatú sochu, ktorú si postavil. ““

Daniel 2:43

Red robins happy hour times daniel 2:43 ako ste videli železo zmiešané s hlinkou, takže národy sa budú navzájom miešať, ale nebudú držať pohromade viac ako železné zmesi s hlinkou.

Daniel 2:21

Red robins happy hour times daniel 2:21 mení časy a ročné obdobia; odstraňuje kráľov a zakladá ich. dáva múdrosť múdrym a poznanie rozumným.

Daniel 12: 7

Red robins happy hour times daniel 12: 7 a muž oblečený v plátne, ktorý bol nad vodami rieky, pozdvihol svoju pravú i ľavú ruku k nebi, a počul som, že prisahá na toho, ktorý žije naveky, hovoriac: „bude to pre čas a časy a pol času. keď sa konečne rozbila sila svätého ľudu, všetky tieto veci sa dokončia. ““

Daniel 8:23

Red robins happy hour times daniel 8:23 v druhej časti svojej vlády, keď povstanie dosiahlo svoju plnú mieru, na trón príde drsný kráľ, ktorý má skúsenosti s intrígami.

Daniel 11:32

Red robins happy hour times daniel 11:32 s lichotením zkazí tých, ktorí porušujú zmluvu, ale ľudia, ktorí poznajú svojho boha, mu budú pevne odolať.

Daniel 10:21

Red robins happy hour times daniel 10:21 ale najskôr ti poviem, čo je napísané v knihe pravdy. ale nikto nemá odvahu, aby ma proti nim podporil, s výnimkou Michala, vášho princa. '“

Daniel 7:25

Red robins happy hour times daniel 7:25 bude hovoriť proti najvyšším a potláča svätých najvyšších, majúc v úmysle zmeniť ustanovený čas a zákony; a svätí sa budú dať do jeho ruky na čas, časy a pol času.

Daniel 4:33

Red robins happy hour times daniel 4:33 v tom okamihu bol rozsudok proti nebuchadnezzaru splnený. bol vyhnaný preč od ľudstva. jedol trávu ako vola a jeho telo bolo zaliate nebeskou rosou, až kým jeho vlasy rástli ako perie orla a jeho nechty ako pazúry vtáka.

Daniel 7: 4

Red robins happy hour times daniel 7: 4 prvá šelma bola ako lev a mala krídla orla. Sledoval som, až sa jeho krídla odtrhnú a zdvihnú zo zeme a postavia sa na dve nohy ako človek, a vzhľadom na myseľ človeka.

Daniel 12: 4

Red robins happy hour times daniel 12: 4 ale ty, daniel, zavri tieto slová a zapečatíš knihu až do konca. mnohí sa budú túlať sem a tam a zvyšujú sa znalosti. ““

Daniel 7:13

Red robins happy hour times daniel 7:13 v noci som videl, ako som videl syna človeka prichádzajúceho s nebeskými oblakmi. priblížil sa k staroveku a bol privedený do jeho prítomnosti.

Daniel 1: 8

Red robins happy hour times daniel 1: 8, ale daniel si pomyslel, že sa nezničí kráľovým jedlom alebo vínom. preto požiadal vedúceho úradníka o povolenie, aby sa sám nepoškodil.

Daniel 6:10

Red robins happy hour times daniel 6:10 teraz, keď sa daniel dozvedel, že dokument bol podpísaný, vošiel do svojho domu, kde sa otvárali okná jeho hornej miestnosti smerom k Jeruzalemu, a trikrát denne padol na kolená, modlil sa a ďakoval jeho boha, rovnako ako predtým.

Daniel 7: 8

Red robins happy hour times daniel 7: 8, keď som uvažoval o rohoch, narazil medzi ne ďalší roh, malý, a tri prvé rohy boli pred tým vykorenené. tento roh mal oči ako oči človeka a ústa, ktoré hovorili aroganciou.

Daniel 4:35

Red robins happy hour times daniel 4:35 všetky národy zeme sa nepovažujú za nič a robí tak, ako sa mu páči nebeská armáda a národy zeme. nie je nikto, kto by mu mohol obmedziť ruku alebo mu povedať: „čo si to urobil?“

Daniel 2:28

Red robins happy hour times daniel 2:28 ale v nebi je boh, ktorý odhaľuje záhady a kráľovi nebuchadnezarovi oznámil, čo sa stane v posledných dňoch. tvoj sen a vízie, ktoré ti prišli na myseľ, keď si ležal na svojej posteli, boli tieto: