John 8: 7

Red robins happy hour times john 8: 7 katolícka biblia: keď tam stáli a pýtali sa ho, narovnal sa a povedal im: „Kto z vás nespáchal hriech, môže na ňu hodiť prvý kameň.“