Skutky 17:23

Red robins happy hour times akty 17:23, pretože keď som chodil a skúmal vaše objekty bohoslužby, našiel som dokonca oltár s týmto nápisom: neznámu bohu. Preto, čo uctievate ako niečo neznáme, teraz vás ohlasujem.

Skutky 12: 4

Red robins happy hour times Skutky 12: 4 ho zatkli a uväznili, aby ho strážili štyri jednotky po štyroch vojakoch. Herodes chcel po Veľkej noci priviesť ho k ľudu.

Skutky 2:47

Red robins happy hour times akty 2:47 chvália Boha a užívajú si láskavosť všetkých ľudí. A pán každý deň dopĺňal ich počet tých, ktorí boli spasení.

Skutky 15:20

Red robins happy hour times Skutky 15:20 namiesto toho by sme mali písať a hovoriť im, aby sa zdržali jedla znečisteného modlami, sexuálnej nemorálnosti, mäsa uškrtených zvierat a krvi.

Skutky 17:11

Red robins happy hour times Skutky 17:11 teraz boli bobule vznešenejšie ako tessalonians, pretože dostali správu s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písma, aby zistili, či je toto učenie pravdivé.

Skutky 10:38

Red robins happy hour times koná 10:38, ako Boh pomazal Ježiša nazareta svätým duchom a mocou a ako Ježiš chodil dobre a uzdravoval všetkých, ktorých diabol utlačil, pretože Boh bol s ním.

Skutky 7:49

Red robins happy hour times skutky 7:49 nebo je môj trón a nebo je moja podnožka. aký dom si postavíš pre mňa, hovorí pán, alebo kde bude moje miesto odpočinku?

Skutky 11:26

Red robins happy hour times koná 11:26 a keď ho našiel, priviedol ho späť do antiochie. celý rok sa tak stretli s cirkvou a učili veľké množstvo ľudí. Učeníci sa prvýkrát nazývali kresťanmi na Antiochii.

Skutky 17:24

Red robins happy hour times koná 17:24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, je pánom neba a zeme a nežije v chrámoch vytvorených ľudskými rukami.

Skutky 16:25

Red robins happy hour times Skutky 16:25 o polnoci sa modlili a spievali paul a silas a spievali hymny k Bohu a ostatní väzni ich počúvali.

Skutky 1: 8

Red robins happy hour times skutky 1: 8, ale keď príde na teba svätý duch, dostaneš moc, a ty budeš mojimi svedkami v Jeruzaleme a vo všetkých judejách a samáriách a až do konca zeme. “

Skutky 21:25

Red robins happy hour times akty 21:25, pokiaľ ide o pohanských veriacich, napísali sme im naše rozhodnutie, že sa musia zdržať jedla obetovaného modlám, krvi, mäsa uškrtených zvierat a sexuálnej nemorálnosti. ““

Skutky 17:28

Red robins happy hour times koná 17:28, pretože v ňom žijeme a pohybujeme sa a máme svoje bytie. “ ako povedali niektorí z vašich vlastných básnikov, „sme jeho potomkovia.“