3 Ján 1:11

Red robins happy hour times 3 john 1:11, milovaní, nenapodobňujte to, čo je zlé, ale čo je dobré. ten, kto robí dobro, je z boha; ten, kto robí zlo, nevidel boha.

3 Ján 1: 2

Red robins happy hour times 3 john 1: 2, milovaní, modlím sa, aby ste vo všetkých smeroch prosperovali a užívali si dobré zdravie, pretože prospieva aj vaša duša.

3 Ján 1:12

Red robins happy hour times 3 john 1:12 demetrius dostal dobré svedectvo od všetkých a od samotnej pravdy. tiež svedčíme o ňom a viete, že naše svedectvo je pravdivé.