2 Samuel 22:31

Red robins happy hour times 2 samuel 22:31, čo sa týka boha, jeho cesta je dokonalá; slovo pána je bezchybné. je štítom všetkých, ktorí sa v ňom nachádzajú.

2 Samuel 5:19

Red robins happy hour times 2 samuel 5:19 a tak sa pýtal pána: „Mám ísť proti philistínom? dodáš ich do mojej ruky? “ „choď,“ odpovedal pán, „pretože philistíny určite dodám do tvojej ruky.“

2 Samuel 9: 6

Red robins happy hour times 2 Samuel 9: 6 A keď sa prišiel mavliboshet, syn jonatánskeho, syna Saulova, obrátil tvárou v úcte. potom David povedal: „mephibosheth!“ „Som tvoj sluha,“ odpovedal.

2 Samuel 7:18

Red robins happy hour times 2 Samuel 7:18 Potom vošiel kráľ David, posadil sa pred pána a povedal: „Kto som, bohu, pane, a čo je môj dom, že si ma sem doniesol tak ďaleko?

2 Samuel 7:22

Red robins happy hour times 2 samuel 7:22 aký si veľký, Bože Bože! Lebo niet nikoho ako ty, a niet boha, ale podľa všetkého, čo sme počuli vlastnými ušami.

2 Samuel 10:12

Red robins happy hour times 2 samuel 10:12 buďte silní a bojujme statečne za náš ľud a za mestá nášho boha. môže pán robiť, čo je v jeho očiach dobré. ““

2 Samuel 12:23

Red robins happy hour times 2 samuel 12:23, ale teraz, keď je mŕtvy, prečo by som sa mal postiť? môžem ho znova priviesť? pôjdem k nemu, ale nevráti sa ku mne. ““

2 Samuel 11:12

Red robins happy hour times 2 samuel 11:12 „zostaň tu ešte jeden deň,“ povedal Uriáš, „a zajtra ťa pošlem späť.“ Uriáš teda zostal v Jeruzaleme toho dňa a nasledujúceho dňa.

2 Samuel 24:24

Red robins happy hour times 2 samuel 24:24 „nie“, odpovedal kráľ: „Trvám na zaplatení ceny, pretože nebudem ponúkať pánovi, svojmu bohu, zápalné obete, ktoré ma nič nestoja“. tak david kúpil mlátiacu podlahu a voly za päťdesiat šeklov striebra.

2 Samuel 23:20

Red robins happy hour times 2 samuel 23:20 a benaiáš, syn jehoiadiášov, bol udatný muž z Kabzeelu, muž mnohých vykorisťovaní. porazil dvoch šampiónov moabu a za zasneženého dňa zostúpil do jamy a zabil leva.

2 Samuel 4: 4

Red robins happy hour times 2 Samuel 4: 4 a Jonathan, syn Saulov, mal syna, ktorý bol chromý v jeho nohách. mal päť rokov, keď správa o Saulovi a Jonathanovi pochádzala od jezreelu. jeho zdravotná sestra ho zdvihla a utiekla, ale keď sa ponáhľala utiecť, padol a stal sa chromým. jeho meno bolo mephibosheth.