2 Korintským 12: 9

Red robins happy hour times 2 Korinťanom 12: 9 ale povedal mi: „Moja milosť je pre teba dostatočná, lebo moja sila je zdokonalená v slabosti.“ Preto sa budem chváliť o to viac v mojich slabostiach, aby na mne spočívala Kristova moc.

2 Korintským 11: 4

Red robins happy hour times 2 Korinťanom 11: 4 pretože ak niekto príde a ohlasuje iného Ježiša, ako je ten, ktorého sme vyhlásili, alebo ak prijmete iného ducha, ako toho, ktorého ste prijali, alebo iné evanjelium, ako je to, ktoré ste prijali, tiež sa tým zmierite. ľahko.