1 Samuel 30: 6

Red robins happy hour times 1 samuel 30: 6 a david boli veľmi zarmútení, pretože ľud hovoril o ukameňovaní, pretože duša každého človeka truchlila za svojimi synmi a dcérami. ale david našiel silu v pánovi, svojom Bohu.

1 Samuel 4:21

Red robins happy hour times 1 samuel 4:21 a pomenovala chlapca ichaboda a povedala: „sláva odišla z Izraela“, pretože truhlu boha zajali a zabili jej svokra a jej manžel.

1 Samuel 16: 7

Red robins happy hour times 1 samuel 16: 7 ale pán povedal Samuelovi: „Nepozeraj sa na jeho vzhľad ani výšku, lebo som ho odmietol; Pán nevidí tak ako človek. Lebo človek vidí vonkajší vzhľad, ale pán vidí srdce. “

1 Samuel 15:22

Red robins happy hour times 1 Samuel 15:22 ale Samuel vyhlásil: „Páčia sa páni v zápalných obetiach a obetiach, rovnako ako v poslušnosti jeho hlasu? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeta a pozornosť je lepšia ako tuk baranov.

1 Samuel 15:23

Red robins happy hour times 1 samuel 15:23 pre povstanie je ako hriech veštenia a arogancia je ako bezbožnosť modloslužby. pretože si odmietol slovo pána, zavrhol ťa za kráľa. ““

1 Samuel 2:35

Red robins happy hour times 1 Samuel 2:35 potom postavím pre seba verného kňaza. urobí všetko, čo je v mojom srdci a mysli. a postavím pre neho trvalý dom a on bude chodiť pred mojím pomazaným po celú dobu.

1 Samuel 26:25

Red robins happy hour times 1 Samuel 26:25 Saul mu povedal: „Nech ma požehná, prosím, môj synu. budete robiť veľké veci a určite zvíťazíte. “ A tak šiel David na svoju cestu a Saul sa vrátil domov.

1 Samuel 3:10

Red robins happy hour times 1 samuel 3:10 potom prišiel pán a postavil sa tam, volajúc ako predtým, „samuel! samuel! ' A Samuel odpovedal: Hovor, lebo tvoj služobník počúva.

1 Samuel 8: 6

Red robins happy hour times 1 samuel 8: 6 ale keď povedali: „Daj nám kráľa, aby nás súdil,“ ich požiadavka bola zoči-voči Samuelovi nepríjemná; tak sa modlil k pánovi.

1 Samuel 2: 1

Red robins happy hour times 1 Samuel 2: 1 v tom čase sa modlila: „Moje srdce sa raduje pánovi, v ktorom je vyvýšený môj roh. moje ústa hovoria odvážne proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej spásy.

1 Samuel 16:23

Red robins happy hour times 1 samuel 16:23 a kedykoľvek prišiel duch Boží od Saula, david zdvihol svoju harfu a hral sa, a Saul sa uzdravil a duch úzkosti odišiel od neho.

1 Samuel 13:14

Red robins happy hour times 1 samuel 13:14, ale teraz tvoje kráľovstvo nebude trvať; Pán hľadal muža podľa vlastného srdca a ustanovil ho za vládcu nad svojím ľudom, pretože ste nedržali velenia pána. “

1 Samuel 17:45

Red robins happy hour times 1 samuel 17:45 ale david povedal philistinovi: „Prichádzate proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ale prichádzam proti vám v mene pána Zástupov, boha izraelských armád, ktorého ste sa vzpierali. ,

1 Samuel 3: 9

Red robins happy hour times 1 samuel 3: 9 „choďte a ľahnite si,“ povedal Samuelovi, „a ak vám zavolá, povedzte:„ povedzte, pane, lebo váš služobník počúva. “„ Samuel teda odišiel a ľahol si na svoje miesto.