1 Korintským 6: 9

Red robins happy hour times 1 Korinťanom 6: 9 Nevieš, že bezbožní nezdedia kráľovstvo Božie? nenechajte sa oklamať: ani sexuálne nemorálne, ani modloslužby, ani cudzoložníci, ani muži, ktorí sa podrobujú homosexuálnym činom alebo ich vykonávajú,