1 Ján 3:10

1 Ján 3:10 sa tým odlišujú deti Božie od detí diabla: každý, kto nevykonáva spravodlivosť, nie je bohom ani nie je niekto, kto nemiluje svojho brata.

Lukáš 13: 1

Lukáš 13: 1 v tom čase povedali niektorí prítomní Ježišovi o galilejcoch, ktorých krvný Pilát sa zmiešal so svojimi obeťami.