Daniel 10:21

daniel 10:21 ale najskôr ti poviem, čo je napísané v knihe pravdy. ale nikto nemá odvahu, aby ma proti nim podporil, s výnimkou Michala, vášho princa. '“

Izaiáš 56: 5

Izaiáš 56: 5 dám im v mojom dome a v mojich múroch pamätník a meno lepšie ako meno synov a dcér. Dám im večné meno, ktoré nebude odrezané.

Lukáš 4:16

Lukáš 4:16 Potom prišiel Ježiš do Nazareta, kde bol vychovaný. ako bolo zvykom, vstúpil do synagógy v sobotu. a keď vstal, aby čítal,