Židom 1: 8

Židom 1: 8 ale o synovi, ktorý hovorí: „tvoj trón, ó bože, vydrží naveky na veky a spravodlivosť je žezlo tvojho kráľovstva.

Exodus 20:22

exodus 20:22 potom pán povedal kúzelníkom: „Toto je to, čo hovoríte Izraelitom:“ videli ste pre seba, že som vám hovoril z neba.

Ján 3: 3

Ježiš 3: 3 Ježiš odpovedal: „naozaj, naozaj, hovorím vám, nikto nemôže vidieť kráľovstvo Božie, pokiaľ sa znovu nenarodí.“

Skutky 4:13

Skutky 4:13, keď uvideli smelosť Petra a Johna a uvedomili si, že sú neškolení, obyčajní muži, žasli a vzali na vedomie, že títo muži boli s Ježišom.

Micah 1: 4

Micah 1: 4 hory sa budú topiť pod ním, a doliny sa budú rozdeľovať, ako vosk pred ohňom, ako voda prúdiaca dolu svahom.

Lukáš 20:46

Lukáš 20:46 'dajte si pozor na zákonníkov. radi chodia v dlhých šatách a milujú pozdravy na trhoviskách, hlavné kreslá v synagógach a čestné miesta na banketoch.